Ne jen slova, ale konkrétní podpora míří do Ústeckého kraje

02. 03. 2017 | Ústecký kraj

2. 3., Ústí nad Labem – Ústecký kraj potřebuje intenzivní a cílenou podporu ze strany státu, aby nastartoval svou ekonomiku. Na tuto potřebu reaguje připravovaný Akční plán strategie restrukturalizace, který obsahuje konkrétní opatření podpory ve formě finančních prostředků, legislativních úprav či systémových změn.

Celý článek

Dnes se na Krajském úřadě sešly na čtyři desítky osobností veřejného života, zástupců významných firem, úřadů, svazů a měst, vysokých škol, hospodářských a sociálních rad, hospodářské komory a diskutovaly konkrétní opatření Akčního plánu.

Gabriela Nekolová, zástupkyně zmocněnce vlády, připomněla důvod, vznik a průběh strategie restrukturalizace: „Chceme, aby Ústecký kraj dosáhl úrovně ostatních regionů ČR, zvýšil svou konkurenceschopnost, oživil ekonomiku, zlepšil svou image s cílem snížení odlivu mladých kvalifikovaných odborníků mimo region a byl vhodným místem pro život svých obyvatel. Strategie restrukturalizace, včetně Akčních plánů, vzniká už víc než rok za podpory Vlády ČR, ministerstev, ale především na základě požadavků „odspodu“ z regionu“. My musíme říct, co přesně potřebujeme, a jak a co u nás může fungovat.“

 

Konkrétní opatření podpory:

Nové silnice – k rozvoji kraje potřebujeme kvalitní infrastrukturu a nemůžeme na ní čekat další dlouhé roky.

Zajištění zdravotnického personálu – podpořme Fakultu zdravotnických studií UJEP v areálu Masarykovy nemocnice, přinese více vzdělaných odborníků ve zdravotnictví.

Zkvalitnění zdravotní péče – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem potřebuje nové operační sály, abychom mohli zajistit kvalitní péči našich obyvatel.

Obnova krajiny Ústeckého kraje – potřebujeme obnovit nejen lesy Krušných hor, ale také území po těžbě, které využijeme pro rozvoj našeho regionu..

Nový smysl a využití starých areálů – přeměňme staré továrny či ubytovny a postavme místo nich třeba fungující firmy, parky nebo prostor pro služby.

Modernizace technologií firem – pomozme firmám získat prostředky na zmodernizování strojů a technologií, a tím jim umožněme zkvalitnění či rozšíření provozů, zvýšení konkurenceschopnosti.

Řešení oblasti exekucí a vysoké zadluženosti – exekuce a vysoká zadluženost je jednou z příčin dlouhodobé nezaměstnanosti a významný problém pro zaměstnavatele. Pomozme lidem, kteří se snaží udržet práci a své dluhy splácet.

Získávání expertů do vědy a výzkumu – chceme vytvořit pro tyto odborníky takové možnosti, aby u nás chtěli nejen studovat, ale i pracovat a žít.

Podpora výzkumu a vývoje – do našeho kraje proudí nejméně veřejných prostředků na podporu výzkumu. Chceme to změnit.

Bydlení jako základní faktor stabilizace rodin a jednotlivců – chceme zastavit obchodování s chudobou, plýtvání dávkami a problémy s nepřizpůsobivými nájemníky.

 

Mezi opatřeními jsou už známé a fungující programy, ale i nové návrhy, které by mohly přispět ke zlepšení situace v jednotlivých cílových oblastech, kterými jsou: Podnikání a inovace, Přímé zahraniční investice, Výzkum a vývoj, Lidské zdroje, Sociální stabilizace,  Infrastruktura, Životní prostředí. V diskusi zazněly praktické dotazy na to, jak se do příprav  Akčního plánu zapojit, a náměty na zkvalitnění zdravotní péče v kraji, udržení kvalifikované pracovní síly, revitalizace a následné využití starých areálů pro rozvoj hospodářství regionu, potřeba obnovy Krušných hor a další.

Každý se může také zapojit do připomínkování návrhů či navrhnout vlastní opatření k přeměně našeho regionu – na www.restartregionu.cz.

Příprava akčních plánů navazuje na Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, který vláda schválila na začátku tohoto roku (9. 1.). Jeho cílem je akcelerovat vládní podporu těchto regionů, zabránit jejich vylidňování a na základě konkrétních opatření zastavit jejich zaostávání a nastartovat prosperitu. Materiál vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s vládním zmocněncem a regiony. Dokument
o bezmála 100 stranách vychází z rozsáhlé vstupní analýzy, která reflektuje jak makroekonomická data, tak konkrétní názory a zkušenosti různých institucí či firem z regionu. Inspirací projektu je mimo jiné také úspěšně realizovaná restrukturalizace v zahraničí (Severní Porýní – Vestfálsko, Rakousko, Skotsko apod.). V tomto smyslu se tedy jedná o unikátní projekt, který na českém území dosud
v takovém rozsahu nikdy neproběhl. Financování se předpokládá jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu, případně krajských rozpočtů.

Součástí projektu Restart je rozsáhlá diskuze s odbornou i širokou veřejností. Lidé se mohou vyjádřit jak k strategickému rámci, tak ke konkrétním opatřením v daných regionech. Za tímto účelem je spuštěn webový portál: www.restartregionu.cz.

 

Kontakt:

Gabriela Nekolová, DiS.

zástupkyně zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Regionální kancelář Most

Budovatelů 2532, 434 01 Most

Email: nekolova@hsr-uk.cz

Telefon: + 420 602 482 065

 

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

RE:START pořádá workshop pro nestátní neziskové organizace

14. 05. 2021 | ČR

Účastníci budou seznámeni s nově připravovaným Operačním programem Spravedlivé transformace (OP ST) a informováni o přípravě Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT)…

RE:START vyjednal specifickou alokaci v rámci programu Prostředí pro život

06. 05. 2021 | ČR

Pátá veřejná soutěž je vyhlášena pro podprogram 1, tedy pro odbornou podporu výkonu veřejné správy v oblasti životního prostředí. Specifikace…

IROP spouští výzvy REACT-EU na oblasti zdravotnictví a integrovaného záchranného systému

23. 04. 2021 | ČR

Prostředky budou rozděleny prostřednictvím investičního nástroje REACT-EU. České republice bylo přiděleno 21,7 mld. Kč, kdy je EK v říjnu navýší na celkových…

RE:START podporuje také oblast výzkumu, vývoje a inovací

22. 04. 2021 | ČR

Cílem setkání, které se uskuteční on-line dne 29. dubna 2021 od 09:00 – 11:00, bude diskuse ohledně vhodných nástrojů pro…

Informační systém projektových záměrů

19. 04. 2021 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), který bude centrálním místem pro průběžný sběr, správu a ukládání…

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.